Sikringsskapet

Sikringsskapet er det elektriske hjertet i hjemmet ditt, som fører strøm ut i resten av boligen. Det skal sørge for at det er trygt å bruke det elektriske anlegget og de elektriske produktene du plugger i stikkontakten i boligen din. Det er derfor svært viktig at du har et godt tilpasset sikringsskap.

Hvorfor oppgradere sikringsskapet?

I et eldre elektrisk anlegg er det ofte skrusikringer og ingen sikkerhet knyttet til utløsing ved jordfeil. På moderne sikringsskap er det jordfeilautomater på hver kurs slik at anlegget er best mulig sikret mot feil. Sikringene sørger for at det ikke blir ledet mer strøm enn hva kabler og ledninger tåler samt at jordfeilbryter/jordfeilautomat bryter også strømmen på kursen hvis det oppstår jordfeil på el-anlegget eller utstyret. Dette gir en trygghet og sikkerhet mot farlige berøringspenninger.

Overspenningsvern

Fra 2010 ble det påbudt med overspenningsvern i alle nybygg. Overspenningsvern er et gnistgap hvor spenningen slår over og ledes til jord når den kommer opp til en viss verdi. Slike spenninger kan opptre ved f.eks lynnedslag eller ved inn- og utkobling av store belastninger.

Vi rehabiliterer og installerer sikringskap med overspenningsvern for våre kunder. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Flere nyheter

Kanskje du liker..

Rehabilitering av kjøkken/bad.

Hva bør man tenke på? I eldre boliger er det elektriske anlegget lite tilpasset dagens krav, og det må ofte gjøres endringer når kjøkkenet eller

Egen ladestasjon hjemme?

Det å lade en elbil krever mye strøm levert over lang tid. Stikkontaktene du har i veggen hjemme er ikke konstruert for å tåle denne

Fagfolk du kan stole på

Ønsker du at vi tar en titt på ditt neste prosjekt?

Ring eller send oss en henvendelse.